Библиотека Свидетелей Иеговы
Library of Jehovah’s Witnesses

Slovenský

Táto stránka Svedkov Jehovových je zhotovená s cieľom rozširenia

Biblickej pravdy po celom svete, danej Jehovom Bohom ako upozornenie 

k spaseniu ľudi.

     Každý človek v dnešnom predarmagedonskom čase konca tohto sveta, kedy

zaživame utrpenia, žalosti, nešťastia a strasti, musi uznať, že:

1. Jehova je jediný Všemohúci, pravdivý a všade má buť uznaný ako Bah, Otec, dávajúci život, ktorému prináleži vd´aka, česť, chvála a uctievanie.

2. Ježiš  Kristus je jediný vykupiteľ  ľudstva, ktorý bol Jehovam Bohom, svojim Otcom, dosadený v roku 1914 za právoplatného kráľa Božieho kráľovstva a Nového spravodlivého sveta.

Božie kráľovstvo je už teda v nebi zriadené a čoskoro bude pôsobiť na našu  zem a vyrieši všetky problémy ľudstva: žalosť, bolesť, smrť, ktoré budú navždy zo zeme odstránené.  Zjavenie Jána 21:4,5 - " A Boh zotrie každú slzu z ich oči a smrti už viacej nebude, ani  žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli.  A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činim všetko nové. A riekol mi: Piš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé."

      Božie kráľovstvo je preto skutočne jediná nádej pre ľudi