Свидетели Иеговы
Jehovah’s Witnesses

Статьи


Праздник Воспоминания смерти Христа сегодня 27 марта

                                                                                                                                                             ВОСПОМИНАНИЕ СМЕРТИ НАШЕГО ГОСПОДА

 Сегодня вечером помазанный остаток членов Церкви Христовой и великое множество их спутников доброй воли по всей земле торжественно празднуют Воспоминание смерти Иисуса Христа, их Господа и Спасителя. Этот день согласно Библейского исчисления является днем 14 Нисана, который Иегова Бог велел Своему народу праздновать как установление вечное, о чем читаем: «Наблюдай месяц Авив (Нисан), и совершай Пасху Господу, Богу твоему … В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером (между двумя вечерами) Пасха Господня… И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его». (Второзак.16:1; Левит 23:5; Исход 12:14).

Читать весь стих....

R e z o l ú c i a Svedkov Jehovových

  Táto rezolúcia bola napísaná Svedkami Jehovovými v roku 1967. Bola poslaná okresným, krajským, vojenským a policajným úradom, súdom, prokurátorom a vláde v Prahe, teda po celom vtedajšom Československu v počte 600 kusov.

 

R e z o l ú c i a    Svedkov Jehovových

 

   My, Svedkovia Jehovovi v ČSSR, sa týmto uznášame, že nasledovným podaním chceme obrátiť Vašu pozornosť na dole zmienené body, ktoré oznamujú Svedkovia Jehovovi na celej zemi, zo Slova Božieho – Biblie, ako výstrahu. Týchto Svedkov Jehovových, ako je Vám známe, je i v tejto krajine tisíce.

   Nadišiel najvhodnejší čas a príležitosť Vám i všetkým ľuďom oznámiť  nasledujúce hlavné body Jehovovho zámeru s ľudstvom:

Читать весь стих....

VYZVA K ZDRAVEJ MYSLI

prečítajte si PDF

V Ý Z V A   K   Z D R A V E J   M Y S L I

Rim. 15 : 4 , Jerem. 6 : 16

 My, iné ovce, na základe Strážnej Veže „ Myseľ oslobodená pre Boží boj“ /asi rok 1950/ sme pobádaní pomôcť vernému ostatku, ako Jonadáb pomohol Jehu a napísať nasledovné: Po veľkom rozkvete Spoločnosti Nového sveta, boli sme Strážnou Vežou „ Napadnutie Spoločnosti Nového sveta z ďalekého severu “ a neskoršie Strážnou Vežou „Jehovovo posolstvo proti Gógovi z Magógu“ / rok 1953 a 1955 / varovaní pred nebezpečím, ktoré na nás v blízkej budúcnosti príde. Mnohí sme si vtedy kládli otázky: Ako to príde?

Читать весь стих....

IN WHAT KIND OF ORGANIZATION DO YOU FIND YOURELF?

IN WHAT KIND OF ORGANIZATION DO YOU FIND YOURELF?

Whatchtower (1950) – “Keep the organization clean” writes, that there are two kinds of organizations:

1. Jehovah’s organization.

2. Satan’s organization.


Читать весь стих....

В какой организации ты находишся?

В какой организации ты находишся?

   В Башне Стражи за 1950 год под названием “ Содержание организации в чистом состоянии” написано, что в мире существует две организации:

 1. Организация Иеговы;

 2. Организация сатаны;


Читать весь стих....

Праздник Воспоминания смерти Христа сегодня 7-го Апреля

                                                                                                                                                             ВОСПОМИНАНИЕ СМЕРТИ НАШЕГО ГОСПОДА

 Сегодня вечером помазанный остаток членов Церкви Христовой и великое множество их спутников доброй воли по всей земле торжественно празднуют Воспоминание смерти Иисуса Христа, их Господа и Спасителя. Этот день согласно Библейского исчисления является днем 14 Нисана, который Иегова Бог велел Своему народу праздновать как установление вечное, о чем читаем: «Наблюдай месяц Авив (Нисан), и совершай Пасху Господу, Богу твоему … В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером (между двумя вечерами) Пасха Господня… И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его». (Второзак.16:1; Левит 23:5; Исход 12:14).

Читать весь стих....

Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)